Na życzenie klienta i w oparciu o jego potrzeby, organizujemy :

  • składowanie w magazynach czasowego składowania
  • składowanie w składach celnych
  • składowanie w magazynach krajowych
  • przeładunki towarów