Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom klientów, zapewniamy Państwu:

  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odpraw celnych, zarówno w imporcie jak i eksporcie
  • dokonywanie zgłoszeń celnych i udzielanie zabezpieczeń długów celnych w imieniu firmy o objęcie towaru odpowiednią procedurą (zgodnie z zaleceniem klienta i obowiązującymi przepisami)
  • odprawy celne i udzielanie zabezpieczeń w procedurze tranzytu (system NCTS)
  • sporządzanie i zgłaszanie deklaracji INTRASTAT
  • uiszczania w imieniu naszych kontrahentów należności celnych, podatkowych i innych podlegających poborowi przez organy celne
  • wystawianie i kompletowanie wszystkich dokumentów celnych i spedycyjnych, (karnetów TIR i ATA, CMR, CIM, EUR 1, FORM A, CERTIFICATE OF ORIGIN)
  • sporządzanie i składanie stosownych wniosków w urzędach właściwych miejscowo i uzyskiwanie pozwoleń
  • szeroko pojęte doradztwo w sprawach celnych oraz dokonywanie wszelkich innych czynności dopuszczonych przepisami prawa